Välkommen till STLK - Svensk Teknik Läckagekontroll

STLK är en intressegrupp som startades år 2018 inom SSTT (Scandinavian Society Trensless Technology) som har som mål att främja intresse för, och kunskap inom läckagekontroll av dricksvattennät. Precis som för rörinspektörer (STVF) är målet för STLK att erbjuda en auktorisation inom läckagekontroll baserat på Svenskt Vattens läcksökningskurser och publikationen P107. En STLK-auktoriserad läckagekontrollant skall självständigt kunna lösa de uppgifter inom planering, metodval, analys och åtgärd som kan förekomma i de svenska dricksvattennäten.

Då rörinspektörer ofta arbetar i ett nära samarbete med läckagekontrollanter så har STVF och STLK valt att varje år hålla ett gemensamt teknikmöte med över 150 besökare. Samarbetet med STVF och SSTT ger STLK tillgång till organisationernas resurser och ett engagerat nätverk med hög kunskap om rörinspektion samt schaktfria metoder och teknik.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om vad som händer inom SSTT och no-dig.

Lämna följande fält tomt