Inläckage

Tillskottsvatten är en benämning på det vatten i avloppsnätet som inte är generellt avloppsvatten utan kommer från nederbörd, grundvatten, hav och utläckage från vattenledningar.

Stora mängder tillskottsvatten som tränger in i ledningsnäten genom otäta skarvar och läckor behöver helt i onödan renas av våra avloppsreningsverk. Den onödiga mängden vatten ökar även riskerna för otillräcklig rening samt kräver onödig kapacitet av avloppsreningsverket. Vid vissa simuleringar har det visats att inträngande tillskottsvatten i avloppsledningar kyler ned vattnet, vilket påverkar verkens reningsprocesser negativt.

Denna form av läckage är precis som utläckage en enorm påfrestning på både miljö, samhälle och ekonomi samt påverkar ofta alla delar av vår vattenprocess.

(nedan uppgifter från Svenskt Vatten)
För att hantera avloppsvattnet har vi i Sverige mellan 1 200 och 1 300 reningsverk och totalt 101 000 km avloppsrör, vilket motsvarar två och ett halvt varv runt ekvatorn. I reningsverket tar det 10-24 timmar att rena avloppsvattnet, beroende på reningsprocess och vattenflöde. Totalt renas 1,5 miljarder kubikmeter avloppsvatten varje år. Det motsvarar lika mycket vatten som skulle behövas för att fylla nästan 2 500 Globen. Det mesta - 1,1 miljarder kubikmeter - renas i ca 450 större reningsverk varav bara 20 stycken renar mer än halva den volymen.