Metoder för att söka och lokalisera läckage

Läcksökning kan indelas i två delar:

Sökmetoder – att finna var på ledningsnätet det läcker (grovlokalisering)
De vanligaste sökmetoderna är:

 • Spindellyssning
  Avlyssning på mätpunkter för att identifiera läckljud. Mätpunkter är punkter där man kan få direktkontakt med ledningen, exempelvis ventiler, brandposter, avluftare. Avlyssning görs med så kallad lyssnarstav.
 • Tillfällig förlustmätning (flödesmätning eller tryckmätning)
  Utförs med hjälp av portabel flödesmätare eller manometer. Oftast på enskilda ledningssträckor mellan två ventiler.
 • Permanenta mätzoner
  Kontinuerlig övervakning och analys av leveransflöde till avgränsade områden. Kräver infällning av permanenta flödesmätare på inmatningspunkter. Bevakning och analys i beslutsstödsystem.

Lokaliseringsmetoder – att identifiera läckans exakta läge (finlokalisering)
De vanligaste lokaliseringsmetoderna är:

 • Marklyssning
  Marklyssning går ut på att lyssna sig fram till läckans läge genom att flytta markmikrofonen på marken ovan den läckande ledningen.
 • Korrelation
  Teknik som beräknar fram läckans exakta läge mellan två sändare som placeras ut på armaturer på ledningssträckan som ska korreleras. Tekniken bygger på att beräkna fram läckans läge med hjälp av tidsskillnaden från det att läckljudet når den ena sändaren tills det att samma ljudsekvens når den andra sändaren.


STLK presenterar i ett nedladdningsbart dokument de vanligaste olika metoderna för läcksökningsarbeten. 
En överskådlig tabellform som kortfattat beskriver beskriver metodernas användningsområden samt fördelar samt nackdelar.
Tabellen bearbetas kontinuerligt och utökas med ytterligare metoder.
Ladda ned tabellen genom att klicka HÄR 


Metoder som presenteras är:

 • Permanenta mätzoner
 • Tillfällig flödesmätning
 • Tillfällig tryckmätning
 • Stryplyssning
 • Spindellyssning
 • Läckageloggar
 • Markavlyssning
 • Korrelation
 • Ljudsond för invändig läckagelokalisering
 • Spårgas
 • Hydrofon
 • Gummiblåsa
 • Markradar/doppler för lokalisering
 • Värmekamera
 • Läcksökningsmetoder via avlopp
 • Läcksökning med hund