Inspirerande Projekt

 

 

 

Ett bra stödsystem för läckagekontroll

Ett bra stödsystem för läckagekontroll

22 maj, 2024

Efter att ha testat Pumpkollen under ett år kan Martin Sunnerdahl konstatera att han haft en stor nytta av den. De har hittat inläckage och felkopplingar de troligen inte hittat annars då de varit i nybyggda områden där man normalt sett inte letar.

Läs mer
Stor satsning på minskade vattenförluster

Stor satsning på minskade vattenförluster

12 april, 2024

Kunskapen om stora förluster i dricksvattensystemet och växande krav på en hållbar vattenhantering var anledningar till en stor satsning hos NSVA för att minska vattenförlusterna. Målet är att halvera förlusterna till 2028 och i satsningen ingår bland annat ett starkt ökat fokus på läckagesökning i fält.

Läs mer
Viktigt med helhetsperspektiv vid läckagekontroll

Viktigt med helhetsperspektiv vid läckagekontroll

27 mars, 2024

När Kalmar Vatten startade ett projekt för att hitta och åtgärda inläckage av havsvatten i VA-ledningarna fick de många nya lärdomar som visar på vikten av att skaffa sig en överblick av hela VA-systemet. Det handlar bland annat om att ha koll på pumpstationernas dygnsflöden och hur långt från reningsverket inläckaget finns.

Läs mer
Utmaningar vid en vattenläcka

Utmaningar vid en vattenläcka

29 februari, 2024

Att en aktiv läckagekontroll borde finnas högt upp VA-organisationernas agenda blir extra uppenbart under vinterhalvåret. En akut vattenläcka när det är många minusgrader ute innebär många utmaningar, som hur man får ut nödvatten till de som står utan vatten.

Läs mer
Strukturerad läcksökning ger resultat

Strukturerad läcksökning ger resultat

1 januari, 2024

För en effektiv läckagekontroll i ledningsnätet behövs inte mycket utrustning, det viktiga är att alla strävar gemensamt mot samma mål och genomför ett strukturerat arbete. I Nordmaling har de på det sättet minskat vattenflödet från vattenverket med ca 35 procent på ett par år.

Läs mer
Läcksökning med hjälp av ett avancerat beslutsstödsystem

Läcksökning med hjälp av ett avancerat beslutsstödsystem

6 juli, 2023

På Kretslopp och Vatten i Göteborg har man valt att använda flödesmätare och mätzonsindelning som det främsta verktyget för att hitta dolt läckage, d.v.s. läckage som ännu inte har hunnit bli så stor så att det orsakar uppströmmande vatten eller störningar hos brukare. Nu startas ett pilotprojekt där man ska utvärdera en mjukvara som bygger på en mer förfinad analys av mätdata för att snabbare detektera och lokalisera läckage.

Läs mer
Kritikalitetsanalys för förebyggande underhåll

Kritikalitetsanalys för förebyggande underhåll

6 juli, 2023

För att kunna arbeta mer med förebyggande underhåll av VA-systemet kan man jobba med kritikalitetsanalyser, analyser som ger svar på både var det är troligt att läckor uppstår och vilka de mest kritiska konsekvenserna kan bli.

Läs mer
Hittar läckor med sensorer i vattenmätarna

Hittar läckor med sensorer i vattenmätarna

30 juni, 2023

Ett allt större fokus läggs på läcksökning i VA-ledningsnäten, både in- och utläckage. Skälen är att ledningsnäten i Sverige börjar bli ålderstigna samtidigt som underhållet varit bristfälligt under en längre tid. Att både hitta och förebygga läckor har därför blivit ett prioriterat område hos ledningsnätsägare.

Läs mer