Teknikträffen i februari är inställd

Publicerad: 16 november, 2020

Bilden tagen vid Teknikträffen i år. Foto Jan Bjerkesjö

Bilden tagen vid Teknikträffen i år. Foto Jan Bjerkesjö

STVF har beslutat att ställa in Teknikträffen 2021, som var planerad att genomföras 10-11 februari. Anledningen är förstås de allt mer rigorösa reglerna kring saker som bland annat arrangemang och som har med Coronapandemin att göra.

STVF sätter samtidigt inget nytt datum för när man tror att Teknikträffen kan genomföras.

- Med den osäkerheten som finns i nuläget kring hur denna märkliga sjukdom uppför sig så skulle jag säga att det mest troliga är att den skjuts ett år framåt i tiden, men det är svårt att säga något säkert. Det hänger ju även på hur det artar sig med vaccin och vaccinering, säger Christer Silver Holmberg från STVF.

- Vi tog efter sommaren fram en alternativplan som gick ut på att minska ned träffen, inte i innehåll, men i deltagarstorlek och har jobbat enligt den tesen ett par månader nu. Men då pandemiläget inte verkar bli till det bättre utan snarare till det sämre så känner vi oss nödgade att ställa in helt, detta för allas vår skull. Det är dock inte heller genomförbart med dagens riktlinjer och hur pandemin utvecklar sig.

Ersätter ni Teknikträffen med ett webinar i någon form? 

- Vi kommer att titta på några eventuella lösningar kring att i alla fall kunna spela in vissa föredrag och lägga ut på nätet - kanske via hemsidan-  men i dagsläget så har vi inget bestämt kring det upplägget.

Teknikträffen brukar samla över 100 deltagare, innebär det att det här blir ett ekonomiskt avbräck för STVF? 

- Som det ser ut så kommer det inte vara något ekonomiskt avbräck. Vi brukar alltid försöka se till att träffarna liksom ska betala sig själva - förhoppningsvis med ett visst litet överskott. Så i verkligheten så kommer det ju inte bli några intäkter för teknikträffen, men det kommer ju inte heller bli några utgifter. I budgeten kommer det alltså vara både mindre utgifter och mindre intäkter, alltså mindre omsättning tror jag är rätta ordet.

Teknikträffen brukar innehålla aktualiteter och intressanta föredrag, är det någon aktuell och särskilt intressant fråga för branschen som nu inte blir av? 

- Det vi hade sett fram emot var väl egentligen som ett riktigt avstamp kring satsningen att skapa en intressegrupp/föreningsdel med inriktning på högtrycksspolning i ledningsnäten. Men det får vi ta itu med ändå, det finns ett intresse av detta och vi är några inom STVF’s arbetsgrupp som kommer ha ett första möte med några som känner sig taggade att driva på kring denna gruppen. Dessutom hade vi tänkt oss lite avstämning kring revideringen av Svenskt vattens P93 samt vår egna T25, för fastighetsförlagda ledningar med mera, säger Christer Silver Holmberg.