Jan Zetterström tar över efter Mats Holme

Publicerad: 12 januari, 2021

Jan Zetterström tar över som branschföreningsansvarig för SSTT:s kansli efter Mats Holme.

Jan Zetterström tar över som branschföreningsansvarig för SSTT:s kansli efter Mats Holme.

Jan Zetterström tar över som branschföreningsansvarig för SSTT:s kansli i Stockholm efter Mats Holme i och med årsskiftet. 

Vi ställde några frågor till Jan som presentation för SSTT:s medlemmar.

Var har du för bakgrund?

Jag har en bakgrund i Försvarsmakten under 90-talet, och har efter det arbetat som konsult inom organisationsutveckling och påverkansarbete, samt med opinionsutbildning och kompetensförsörjningsfrågor inom både politiken och på Svenskt Näringsliv.

Vad har du för utbildning?

Förutom utbildning inom Försvarsmakten har  jag en fil. kand i statskunskap samt ett antal fristående kurser på universitetet.

Vad du ser fram emot att få jobba med inom SSTT?

Kompetensförsörjningsfrågor och att öka kunskapen och förståelsen bland berörda aktörer om schaktfria metodernas fördelar och möjligheter.

Vilka tycker du är de viktigaste frågorna för SSTT?

Från mitt eget perspektiv är kompetens- och kompetensförsörjningsfrågor, miljö samt ekonomiaspekter ständigt närvarande frågor i ett flertal branscher, så även inom SSTT:s område. Det tillsammans med att öka kunskaperna och förståelsen för fördelarna med metoderna hos beställare och myndigheter .  

 

Fotnot: kansliet administreras liksom tidigare av Branschkansliet i Stockholm och i teamet ingår Karin Lundwall Welin. I arbete ingår även STVF och SSTT.