Maria Allisson ny representant för STLK

Publicerad: 10 februari, 2021

Maria Allisson tar plats i intressegruppen för STLK.

Maria Allisson tar plats i intressegruppen för STLK.

Maria Allisson från VA SYD är ny representant inom intressegruppen som driver STLK, Svensk Teknik Läckage Kontroll. Hon har arbetat drygt fyra år på VA SYD.

 

Vi bad Maria berätta lite om sin bakgrund och sitt arbete för att presentera henne för branschen.

 

Vad har du för bakgrund - utbildning, arbetslivserfarenhet etc?

- Jag pluggade byggteknik vid MAH och sedan komplettering till civilingenjör inom Väg och Vatten vid LTH där min inriktning var produktion och förvaltning samt trafikplanering. Därefter jobbade jag sex månader på Malmös Gatukontor och sedan hösten 2016 har jag jobbat på VA SYD där jag började som projektingenjör på Ledningsnätsavdelningen.

- Sedan april 2020 jobbar jag som driftingenjör på Rörnätsavdelningen och stortrivs med den nya tjänsten och kollegorna!

 

Vilka är dina arbetsuppgifter?

- Som driftingenjör på Rörnät är uppgifterna väldigt varierande, men det handlar mycket om att samarbeta med mina tidigare kollegor på Ledningsnät så vi får med driftperspektivet i allt nytt vi gör på ledningsnätet, allt från förnyelse till ny exploatering. Samtidigt ska vi effektivisera och förbättra vår kunskap kring det befintliga nätet som driftas för att bygga upp säkrar ledningsnät med färre oplanerade driftstörningar.

 

Vilka är de viktigaste frågorna för STLK enligt dig?

- Nu har jag inte riktigt hunnit komma in i allt som STLK sysslar med, men generellt tror jag att det finns mycket att diskutera inom läckagekontroll.  Framför allt tror jag att det vi kan komma fram till tillsammans behöver bli lättillgängligt och lönsamt för flera VA-verksamheter att ta del av. Ibland kan det vara svårt att hålla koll på allt som händer i VA-Sverige för att man kanske inte har någon kontakt eller har en representant vid typ STLK och då är det viktigt att vi har ett bra sätt att sprida nyttig information så vi utvecklas tillsammans.