Remiss: Rörinspektion av avloppsledningar i mark

Publicerad: 11 februari, 2021

Svenskt Vatten välkomnar nu alla intresserade och berörda att lämna synpunkter på förslag till ny publikation P122 som kommer ersätta trotjänaren P93.

Svenskt Vatten publikation P122 ersätter Svenskt Vatten publikation P93 TV-inspektion av avloppsledningar i mark. Publikation P122 ger vägledning och beskriver hur rörinspektion av allmänna markförlagda ledningar för avlopp ska genomföras.

Publikationen beskriver även tilläggsarbeten, till exempel riktningsavvikelser, profilmätning och deformationskontroll. Felkoder och systematik följer europeisk standard för TV-inspektion av avloppsledningar, men utvecklat i enlighet med Nordisk praxis.

Publikationen vänder sig både till beställare av rörinspektion och kommunala ledningsägare samt utförare och entreprenörer inom rörinspektion. En röd tråd genom publikationen är att båda sidor, dvs beställare och utförare, behöver ha kunskap och tydlighet för att få rätt och relevant objektiv information om avloppsledningsnäten samt att denna blir säkert dokumenterad i ledningsdatabaser enligt ett i branschen överenskommet format.

Arbetet har genomförts av en projektgrupp bestående av Anne Adrup SWECO (projektledare), Christer Silver Holmberg SVOA, Edor Boström Averode AB, Hans Bäckman Svenskt Vatten samt Magnus Bäckström Svenskt Vatten.

Notera att P122 inte är layoutad och figurer kommer bearbetas. Remissversionen av P122 kommer även att språkgranskas inför fastställandet. Nuvarande TV3.1-format kommer att uppdateras till TV4.

Remisstid: sista dag för inlämning av synpunkter är 12 april 2021 

Lämna synpunkter: mejla till remissvar-p122@svensktvatten.se. Samla gärna era synpunkter i en tabell/excelfil där Ni anger kapitelnummer, avsnitt eller innehåll som avses, förslag på ändring samt eventuella kommentarer kopplat till specifika punkter.

Vi vill särskilt ha synpunkter och input kring följande:

  • Kapitel 5.1.5 Invändigt rörmaterial – behövs fler koder i kodlistan? Tidigare fanns Rörmaterial, Renoveringsmetod och Renoveringsmaterial. Den sista är borttagen och inlagd under Invändigt rörmaterial. Renoverad ersätter renoveringsmetod.
  • Kapitel 6.2, SPR – sprickor Behövs mer stöd i vägledningen, vad i så fall? Behövs fler bilder för olika material, vad i så fall och har ni lämpliga bilder?
  • Bilaga 2, checklistan: Saknas något?
  • Bilder och illustrationer; främst avseende sprickor grad 1 och 2, rörbrott grad 4, ytskada grad 3 samt rötter grad 2. Även bilder på utrustning etc är av intresse. Gör så här: mejla till remissvar-p122@svensktvatten.se och ange att du har bilder och dina kontaktuppgifter så hör vi av oss. Skriv gärna ’Bilder’ i ämnesraden.


Övrigt: 
Inspektion av vattenledningar kommer att beskrivas i ett separat PM som görs tillgängligt av Svenskt Vatten, dvs planeras ej i detta skede inkluderas i publikationen.
Kort presentation av remissen och ämnesområdet kommer ske vid Svenskt Vattens RÖK-webinar 24 mars 2021.

 

Här kan du se pdf-versionen