Kritikalitetsanalys för förebyggande underhåll

Publicerad: 6 juli, 2023

För att kunna arbeta mer med förebyggande underhåll av VA-systemet kan man jobba med kritikalitetsanalyser, analyser som ger svar på både var det är troligt att läckor uppstår och vilka de mest kritiska konsekvenserna kan bli.

På Kretslopp och Vatten i Göteborg är ett av deras huvudmål att jobba mer förebyggande med ledningsnäten.

-        Vi vill minska tiden och kostnaderna vi lägger på att laga akuta läckor, det innebär att vi måste jobba mer med förebyggande underhåll och förnyelse. Men då vi har ca 180 mil ledningar under Göteborg måste vi få en uppfattning om vilka ledningar som är mest kritiska att åtgärda, berättar Behroz Haidarian, driftsingenjör på Kretslopp och Vatten i Göteborg.

Klassar alla ledningar med AI

För att få fram en prioritering på vilka ledningar som behöver åtgärdas först tar de hjälp både av kritikalitetsanalyser, hydrauliska modeller, simuleringar och en AI-modell.

-        Först behöver vi få en bedömning av statusen på ledningsnätet, klassa ledningarna. Det kommer vi göra genom att nyttja en AI-modell. AI-modellen är tränad för att hitta samband mellan ledningars egenskaper med avseende på bl.a. material, anläggningsår, dimension, omgivande jordartstyp och tidigare inträffade läckor. Genom att mata modellen med indata från aktuellt rörnät kan modellen göra prediktioner på vilka ledningssträckor som löper störst respektive minst risk att drabbas av läckage. Från AI-modellens beräkningar hoppas vi kunna identifiera kritiska ledningar med risk för läckor inom en snar framtid.

Samtidigt räcker det inte med att bara hitta ledningar som riskerar att börja läcka, en kritikalitetsanalys kräver också en bedömning av de konsekvenser läckor på olika ledningar kan få.

-        Våra ledningar servar olika typer av samhällsfunktioner som är olika känsliga för ledningsbrott, och ledningar kan vara placerade i kritiska områden där läckor får allvarliga konsekvenser. Vi behöver därför få en bild av vad brott på våra respektive ledningar kan få för konsekvenser.

Utför simuleringar på samtliga ledningar

För att få den informationen kommer de använda en ny mjukvara som de kopplar på den hydrauliska modell de redan har.

-        Med hjälp av den mjukvaran kommer vi genomföra automatiska simuleringar på varje enskild ledning i kommunen med analyser av hur många som drabbas vid ett ledningsbrott, vilka de är som drabbas, om det exempelvis är sjukhus eller andra prioriterade brukare, och annan viktig information, förklarar Behroz Haidarian.

När de väl fått information om både vilka ledningar som är i mest kritiskt skick och var de mest negativa konsekvenserna kan uppstå kommer de ta fram en plan för underhåll och förnyelse som ska förebygga läckor i så stor utsträckning som möjligt.

-        När vi har all den informationen samlad så kan vår kunniga driftspersonal jobba betydligt mer effektivt med att säkra våra ledningar. Att vi använder mer digitala verktyg och AI innebär absolut inte att vi inte behöver kunnig personal, de kommer alltid behövas.