Utbildning

Läs mer om Svenskt Vattens läcksökningskurser här: https://www.svensktvatten.se/utbildning/vara-kurser-seminarier--och-konferenser/rornatskurser/lacksokning---grundkurs/

Auktorisation

Efter att framgångsrikt genomgått Grund- och Fortsättningskurs i läcksökning i Svenskt Vattens regi äger man rätt att ansöka om att bli auktoriserad. Efter uppvisande av relevant arbetslivserfarenhet och avlagd tentamen utfärdas STLK auktoriserad läckagekontrollant.