Peter Hoppstadius

Inspirerande Projekt

 

 

 

Hittar läckor med sensorer i vattenmätarna

30 juni, 2023

Ett allt större fokus läggs på läcksökning i VA-ledningsnäten, både in- och utläckage. Skälen är att ledningsnäten i Sverige börjar bli ålderstigna samtidigt som underhållet varit bristfälligt under en längre tid. Att både hitta och förebygga läckor har därför blivit ett prioriterat område hos ledningsnätsägare.

Läs mer

Kritikalitetsanalys för förebyggande underhåll

6 juli, 2023

För att kunna arbeta mer med förebyggande underhåll av VA-systemet kan man jobba med kritikalitetsanalyser, analyser som ger svar på både var det är troligt att läckor uppstår och vilka de mest kritiska konsekvenserna kan bli.

Läs mer

Läcksökning med hjälp av ett avancerat beslutsstödsystem

6 juli, 2023

För att kunna arbeta mer med förebyggande underhåll av VA-systemet kan man jobba med kritikalitetsanalyser, analyser som ger svar på både var det är troligt att läckor uppstår och vilka de mest kritiska konsekvenserna kan bli.

Läs mer